new tai | old tai | 中文

ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ -- ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦓᦱ

作者: 时间:2021-09-30 16:29:16

  ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ,ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧈ ᦡᦴ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦷᦈᧆᧈ ᦈᦱ ᦓᧃᧉ。 ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙、 ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦓᦱ。

  ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ,ᦠᦹᧉ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦓᦱ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦩᧃᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ:“ ᦺᦓ ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦠᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ‘ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ  ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ....... ’,ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ  ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、 ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦺᦗᧉ ᦏᦱᧉ ᦊᦴᧈ。 ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦺᦔ, ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ, ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ,ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ。 ”

  ᦉᦲ ᦜᦲ ᦓᦱ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ , ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ , ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦆ ᦢᦲᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᧞ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ, ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ。 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ”, ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ, ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧈ ᦡᦴ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ  ᧞ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦋᦸᧇ ᦡᦲ。 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧈ ᦡᦴ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ, ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、 ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  ᦉᦲ ᦜᦲ ᦓᦱ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦀᧁ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ, ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ, ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。 ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦉ ᧟, ᦈᧅ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦏᦹᧂ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

    (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)