new tai | old tai | 中文

ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦩᧃᧉ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ -- ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦍᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦼᧈ

作者: 时间:2021-09-30 16:28:51

  ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦍᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦼᧈ ᦉᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᧞ ᦞᦱᧈ: “ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ, ᦈᧅ ‘ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ  ᦍᧇ, ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦺᦖᧈ’, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦋᦲᧉ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᧟。”

  ᦍᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦼᧈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ、 ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ、 ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ, ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。 ᦈᧅ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦺᦖᧈ, ᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦙᦱ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ。 ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ “ᦵᦞᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ”,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、 ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦟᦸᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、 ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧇ ᦡᦲ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。 ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅ ᦏ ᦓ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ。 ᦀᧁ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦎᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ, ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦠᦹᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ。 ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦅᧁᧉ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ  ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ,  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦔᧃ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ”ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ, ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦩᧃᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ、 ᦶᦩᧃᧉ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ、 ᦶᦩᧃᧉ ᦙᦳᧂᧈ ᦺᦈ。

  (ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ、 ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)