new tai | old tai | 中文

ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦷᦆᧄᧈ -- ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ

作者: 时间:2021-09-30 16:28:15

   ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦓᧃᧉ,ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦖᧈ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”ᦅᦹᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ 、ᦏᦻ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ。

ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ,ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦓᦲᦰ,ᦷᦠ ᦒᦲ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦀᧁ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦱ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦶᦑᧅ ᦖᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᦡᦲ,ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦋᧉ ᦕ ᦊᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᧞ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦋ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、 ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧈ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᧞ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦶᦩᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ。

ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ: ᧑ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ “ᦶᦟᧃᧉ”ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。 ᧒ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ “ᦆᦹᧇ ᦢᧃ” ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ “ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ” ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ “ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ” ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。        (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ)