new tai | old tai | 中文

ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ “ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ” ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ -- ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦷᦝᧂᧉ ᦟᦲᧉ ᦍᦲᧃᧉ

作者: 时间:2021-09-30 16:27:51

 ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ “ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”, ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙、 ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦝᧂᧉ ᦟᦲᧉ ᦍᦲᧃᧉ。

 ᦷᦝᧂᧉ ᦟᦲᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ, ᦺᦓ ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦠᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ、 ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ, ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ “ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ”ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦒᦲ ᧑” ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。 ᦂᦳᧄᧈ ᦵᦜᦲᧄᧈ ᦠᧃ  ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ “ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”, ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦚᦻᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ, ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦚᦻᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ, ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ, ᦔᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ “ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ” ᦙᦱ  ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ。ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ, ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ, ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、 ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦏᦱᧉ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。 

  ᦷᦝᧂᧉ ᦟᦲᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ, ᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ。 ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ “ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ”ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᧞ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、 ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ。 ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ。 ᦕᧃᧉ ᦵᦵᦣᧆ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦡᦲ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᧞ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ、 ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦜᦻ ᦶᦋᧃᧉ、 ᦜᦻ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ、 ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ、 ᦺᦞᧉ ᦊᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ。 ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ。 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧈ ᦡᦴ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ “ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ ”, ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、 ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦢᧇᧈ ᦺᦖᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦩᧃᧉ ᦡᦲ。 ᧔ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦺᦞᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ  ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、 ᦎᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦑᦹ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈᦶᦩᧃᧉ ᦜᦻ。

  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)