new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2021-09-02 10:51:31

0826-03JJZK-012-237067-原文件.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦺᦓ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋᧉ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦌᦼ、ᦃᧁᧉ ᦶᦖᧃᧈ、ᦊᦱ ᦍᦳᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧃᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ,ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。(ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦆᧂᧉ ᦵᦵᦓᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)