new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2021-09-02 10:50:42

0824-02SZZH-004-235922-原文件.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ、ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦃᦳᧃᧈ ᦓᦲᧂᧉ ᦒᦴ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ、ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦙᧀᧉ ᦍᦲ ᦟᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦜᧁᧈ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦏᦻ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦌᦼ、ᦗᦱᧈ ᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ 6.48 ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦃᦳᧃᧈ ᦓᦲᧂᧉ ᦒᦴ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦞᦱᧈ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ。(ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦜᦲᧈ)