new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者: 时间:2021-09-02 10:49:35

  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦲᧄ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ“ᦂᦱᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ”ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ,ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。

 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ”,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦓᧄ ᦗᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ” ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑。ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ 924 ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ,ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ 12269.3 ᦑᦳᧃᧈ、ᦟᦱᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ 7966.66 ᦜᧅ、ᦡᦲᧃ ᦷᦟᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ 1699.08 ᦑᦳᧃᧈ、ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ 518.23 ᦑᦳᧃᧈ。ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦣᦸᧄ ᦺᦉᧈ ᦗᦸᧂᦰ 1000ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ,ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。

 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ 10178 ᦗᦸᧅ,ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ 3591 ᦕᦹᧃ,ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ 282 ᦀᧃ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ 17.02 ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ 78.82 ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ。ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦙᦱᧂᧉ ᦌᦻ ᦅᦱᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦲ 1909 ᦵᦣᦲᧃ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ 13 ᦖᦹᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ;ᦙᦱᧂᧉ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦙᦲ 4523 ᦵᦣᦲᧃ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ 21.39 ᦖᦹᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ。ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦁᧃ“ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ”  ᦓᧃᧉ。ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ“ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ” ᧗ ᦟᦴᧈ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᧞ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ。950 ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦈᦱᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ 679 ᦅᦳᧃ,ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦵᦑᧉ。(ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦍᧂᧉ)