new tai | old tai | 中文

ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-08-20 15:36:22

2b-4 (1).jpg

  ᦀᦻᧉ ᦒᧄ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦀᦻᧉ ᦒᧄ ᦈᦸᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ。ᦀᦻᧉ ᦒᧄ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦙᦱ,ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦶᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦑᦱᧂ、ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦑᦱᧂ、ᦵᦑᧁ ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ,ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦵᦁᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。(ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ)