new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦍᧂᧉ ᦉᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者: 时间:2021-08-05 10:43:10

0802-01YWB-004-228119-原文件.jpg

 ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦱᧂᧉ ᦉᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ,ᦙᦲ ᦋᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦍᦱᧂᧉ ᦉᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦍᦱᧂᧉ ᦉᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ---ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦍᦱᧂᧉ ᦉᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ”ᦊᦴᧈ “ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ”ᦎᦱᧈ ᦑᦴᧉ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ。

 ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦍᦱᧂᧉ ᦉᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ”ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᧔᧐ ᦙᦴ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦙᦲ ᦂᦸ ᦡᦸᧅᧈ ᦈᦱᧄ ᦔᦱ ᦚᦳᧂᧈ  ᦓᦲᦰ ᦱ᧐ ᦵᦋᦲᧉ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)