new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧆ ᦺᦉᧈ ᦈᧅ CT ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ

作者: 时间:2021-08-05 10:40:35

0802-01YWB-005-228123-原文件.jpg

 ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦜᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦃᦱᧁ ᦷᦜᧂ ᦅᧃ ᧑ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦀᦱᧉ ᦺᦃ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦟᧆ,ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦈᧅ CT ᦶᦋᧃ ᦌᦱ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑。

CT ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦅᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ  ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦶᦟᧃᧉ ᦍᦲᧃ ᦍᦲᧈ ᦶᦟᧁᧉ ᦷᦆᧈ ᦈᦲᧈ ᦍᦲᧁ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ,ᦔᦲᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ  ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦏᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦂᧇ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ。

 ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦙᦲ ᦈᧅ CT ᦱ᧖ ᦶᦋᧃ ᧒ ᦐᦽᧈ,CT ᧖᧔ ᦶᦋᧃ ᦐᦽᧈ ᧑,ᦈᧅ CT ᧒᧕᧖ ᦶᦋᧃ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦐᦽᧈ ᧑。ᦀᧁ CT ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦱᧅ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦆᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦢᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦃᧉ ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦋᧉ CT ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。(ᦷᦟᧉ ᦆᦻᧈ ᦵᦵᦋᧃᧈ)