new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦹᧉ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏᦜᦱ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ“ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᧕᧐ ᦔᦲ ”

作者: 时间:2021-07-16 09:58:38

 3b-4 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ , ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦹᧉ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏᦜᦱ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ “ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᧕᧐ ᦔᦲ ” , ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᧕᧐ ᦔᦲ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᧕᧒  ᦅᦳᧃ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᧃᧉ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦹᧉ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦀᧁ ᦏ ᦜᦱ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦂᦸᦰ ᦺᦉᧈ ᦆᦸ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ, ᦍᧂ ᦷᦓᧇ ᦓᦸᧄᧉ ᦏᦻ ᦷᦠ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。 ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。

 (ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)