new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ

作者: 时间:2021-07-09 10:18:34

1b-1.jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ,ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ《ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦷᦢᧆ ᧑ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦝᧂ》、《ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ》、ᦃᧇ ᦋᦳᧄ ᦆᦱᧁᧈ《ᦕᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦑᦱᧂ、ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。(ᦀᦲᦰ ᦜᦱᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)