new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2021-07-09 10:16:51

1b-3.jpg

 ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧓ᦞ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧇ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦱ ᦟᦱ ᦓ ᦉᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ。ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ、ᦀᧁ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦺᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇ ᦺᦩᧈ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦹᧅ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ。(ᦙᦱ ᦵᦵᦌᧃᧈ、ᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)