new tai | old tai | 中文

ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦍᧉ ᦓᦱᧃᧉ

作者: 时间:2021-06-25 16:58:55

2b-0.jpg

ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᧞ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦍᧉ ᦓᦱᧃᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ,ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦌᦱᧃᧈ ᦑᦱᧉ ᦚᦴᧈ ᦌᦹᧈ ᦜᦲᧂᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦲᧈ、ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦝᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᧕ ᦅᦳᧃ” ,ᦙᦱ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦍᧉ ᦓᦱᧃᧉ 。(ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)