new tai | old tai | 中文

ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ

作者: 时间:2021-06-03 11:03:46

2b-1.jpg

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦓᦾᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ  ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃᦕᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ,ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ  ᦆᧄᧈ ᧑,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦌᧁ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦌᦹᧈ ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦗᦾ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦀᧁ“ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦛᦻᧈ ᦠᦱ  ᦑᦱᧂ、ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦃᦹᧃᧉᦺᦊᧈ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦵᦉᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦟᧂ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ、ᦆᦴ ᦉᦸᧃ、ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧈ,ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ “᧖•ᦱ” ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ。ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᧞ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ  ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ《ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ》、《ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦡᦲ》、《ᦵᦵᦀ ᦷᦃ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦷᦎ ᦡᦲ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。(ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)