new tai | old tai | 中文

ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ

作者: 时间:2021-03-25 10:14:02

 (ᦱ)  ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ

 ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ“ᦶᦋᧆ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦷᦖᧆ ᦌᧄᧉ”。ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦍᧇ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、ᦗᦻ ᦺᦓ ᦗᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦶᦏᧄ,ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧖᧖᧖ ᦑᦲᧈ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᦳᧃ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦻ ᦺᦍ ᦆᦱᧈ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ。

 (᧒)  ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ

  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦗᦸᧅ ᦛᦻᧈ ᦑᦸᧂᦰ”ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧒᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ 、ᦱᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦌᧄᧉ。ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧂᦰ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ。ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ。ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦌᧄᧉ。ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦁᧃ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᧞ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ。ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦜᧂ ᦅᦸᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᧘᧔᧔ ᦵᦣᦲᧃ ᧓᧔᧒᧐ ᦅᦳᧃ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦱ᧔᧓᧗ ᦵᦣᦲᧃ ᧔᧕᧓ᦱ ᦅᦳᧃ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧐᧐᧔ ᦶᦍᧃᧉ,ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦱ᧓ᦱ᧔᧙ ᦶᦍᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦙᦸᧂᧈ ᧟。

 (᧓)  ᦞᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ

 ᦔᦸᧂ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᧓ᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦵᦑᧁ ᦷᦟᧆ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦸᧆ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦵᦑᧁ ᦷᦟᧆ,ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦔᦸᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦟᧄ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,5G ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦈᦸᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᧓᧗᧘.᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧙,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᧄᧉ ᦖᧃᧉ ᦎᦹᧆ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ“᧖ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ”“᧖ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄ”ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦱᧂᧉ、ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧘ ᧒᧒ ᦅᦳᧃ,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᧕᧖᧖᧓ ᦅᦳᧃ;ᦚᦱᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᧒᧖᧗.᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦙᦲ ᧒ ᦖᦹᧃ ᦱ ᦔᦻ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ;ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦱ᧖ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧔ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ; ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᧔᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ; ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔ ᦚᦱᧉ ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ,ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧖᧐᧔ ᦷᦂᧆᧈ᧒ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ. ᧖,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᧓᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᧘ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦱ。

 (᧔)  ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ

 ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦖᧈ ᦑᦲᧈ ᧑、ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᧒ ᦑᦲᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦎᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᧞ ᦏᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧒᧕ ᦵᦣᦲᧃ、ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᧒ ᦵᦣᦲᧃ、ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᧖ ᦵᦣᦲᧃ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱᦉ ᦓᦱᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧙᧘᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ。ᦷᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ“ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦱ᧐ ᦵᦣᦲᧃ”ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧒,ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ“ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦣᦾᧉ ᦵᦣᦲᧃ”ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”ᦁᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦡᧁ ᦓᧃᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦙᦳᧂᧉ、ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦒᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦷᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦗᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦍᦲ ᦟᦲᧃᧉ、ᦝᦴᧉ ᦋᦲᧃᧈ、ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦑᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃᧉ,ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦏ ᦜᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。

 (᧕)  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ 

ᦏᦲ ᦏᦸ 、ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦱ᧔ᦱ᧘ ᦋᦸᧂᧈ、ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧔᧒᧕ ᦋᦸᧂᧈ,ᦕ ᦅ ᦎ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦜᦻ ᦵᦑᦲᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦵᦡᧁ”᧞“ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᦲᦰ”ᦱ᧒᧘᧗ ᦋᦸᧂᧈ、ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧙᧖ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗,ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᧞ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ。ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦹᧆᧈᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ (ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ) ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。 ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧇ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈ、ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᧞ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦟᦳᧅ ᦓᦸᧅ ᦵᦌᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧑。

 (᧖)  ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦔᧃ ᦶᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ

ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦗᦹᧃ ᦅᧁᧉ。ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦝᦱᧉ ᦵᦜᦲᧃᧉ、ᦓᧄᧉ ᦺᦉ、ᦡᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ。ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦉ ᦉᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉᦵᦵᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦖᦲᧂ,ᦂᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ。ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ、ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦉᧂ ᦂᦱ、ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᧂ ᦂᦱ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ、ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ,ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉᦠᦹᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ。ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦶᦗᧂ ᦅᦱ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦙᦴ ᧞ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᦙᦴ。ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ “ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ” ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦓᧃᧉ ᦱ᧓ᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。

 (᧗) ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗᧔ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧅᧈ ᦈᦻᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧙、ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧅᧈ ᦈᦻᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘,ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦳᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧙。ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖。ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒,ᦂᦱᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧙ ᦔᦲ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧖ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧑,ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙ᦱ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖、ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧙,ᦍᦸᦰ ᦓᧄᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦆᦲᧃᧉ ᦌᦼ ᦌᦹᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ、ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦚᦴᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ。ᦂᦱᧃ  ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦑᧂ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦉᧅ ᦋᦸᧂᧈ。

 (᧘) ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

 ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ、ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦸᧃᧉ、ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈ、ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦟᧃᧉ、ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈ,ᦑᧂ ᦔᦲ ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᧔᧔ ᦋᦸᧂᧈ、ᦒᦲᧉ ᦀᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᧗᧒ ᦋᦸᧂᧈ,ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒。ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦺᦖᧈ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ“ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗”。