new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ

作者: 时间:2021-03-25 09:48:27

  ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ

    —ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈᦶᦗᧁᦋᦴᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦈᦲᧃᧈ

  ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ,ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦏᧄ?ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦋᦴᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦈᦲᧃᧈ。

  ᦋᦴᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》《ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ》《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ》,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ“ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ”“ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ”,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᧃᧉ。ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦁᧃ ᦶᦎᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ。

  ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦟᦳᧅ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ、ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱᦷᦆᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦈᦸᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、ᦢᧁᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦠᧃᧉ,ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᧁ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦟᦱᧉ、ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦝᧃ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ、ᦢᧁᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ; ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ、ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ ᦗᦻ、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦑᦱᧂ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ、ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)