new tai | old tai | 中文

ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ

作者: 时间:2021-03-25 09:46:45

  ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ

    —ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦳᧅ

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ:“ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ  ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。”

  ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ,ᦺᦋᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦃ ᦓ ᦜᦻ ᦓᧅ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ ᦕᦱᧃ ᦺᦈᧉ ᦌᧄᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦸᧉ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦕ ᦊᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ, ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦸᦰ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ”。

  ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦙᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ)