new tai | old tai | 中文

ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ

作者: 时间:2021-03-25 09:45:51

      ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ

    - ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦲᧈ ᦩᦱᧉ

   ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦸᧈ ᦑᦹᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦲᧈ ᦩᦱᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦸᧈ ᦑᦹᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ。

ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦲᧈ ᦩᦱᧉ ᦞᦱᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦶᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦟ ᦃ ᦓ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ“ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ”ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ、ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ、ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ + ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ + ᦷᦉᧃ ᦺᦣᧈ  + ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ”,ᦶᦖ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦗ。

  ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦲᧈ ᦩᦱᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ、ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ; ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᧞ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ 。ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ,ᦣᦱᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦲ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳᦵᦑᦲᧄᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦡᦲ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦍᦳᧂᧉ )