new tai | old tai | 中文

ᦅᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ

作者: 时间:2021-01-01 11:04:42

1224-01YWB-010-152523-原文件.jpg

↑ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦃᧁᧉ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦋᧈ ᦀᧁ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ,ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦓᦾᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦞᦏᦳ。(ᦒᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)