new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-01-01 11:01:54

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦞᦲᧆ ᦈ ᦓᦱ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ。

  ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦈᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,《ᦗᦸᧇ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ》ᦐᦽᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦏᦹᧂ ᦐᦽᧈ ᦒᦲ ᧕ ᦷᦂᧆ ᦘᦲᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦗ。

★ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ  ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦋᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦋᦱᧂ ᦋᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦈᦹ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᧞ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧃ ᦠᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱᦞ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ (ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ) ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒᧗,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕。