new tai | old tai | 中文

ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ

作者: 时间:2020-09-17 11:03:51

0911-01YWB-004-124828-原文件.jpg

   ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ,ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦗᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ、ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ、ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧔᧔ ᦖᦴᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᧓᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦍᧇ ᦡᦲ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ ᦉᦹᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦞᧉ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ,ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦶᦩᧃᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)