new tai | old tai | 中文

ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ“᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ

作者: 时间:2020-09-17 11:02:41

   ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ“᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ,ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦎᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦢᧁᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ,ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ“᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦎᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ,ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  (ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)