new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦞᦼ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ

作者: 时间:2020-09-17 11:01:59

   ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ。

ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧒᧙ ᦅᦳᧃ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ。ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦆᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦵᦉᧂ ᦷᦎᧇ ᦙᦹ ᦶᦓᧃ ᦊᦴᧈ ᦉ ᦌᦱᧁᧉ。

   ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦞᦼ ᦍᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ)