new tai | old tai | 中文

ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2020-09-17 11:01:08

0909-01YWB-012-124451-原文件.jpg

 ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦝᦳᧂᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦜᧂ ᦚᦻᧈ ᦣᦴ ᦆᦸ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦜᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦊᦴᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦈᦸᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ。ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ 。  (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦍᧂᧉ)