new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ

作者: 时间:2020-09-17 10:58:55

   ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓᧖ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ,ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦖᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦔᦲ ᧑ ᦙᦱ,ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ、ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦀᧁ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦏᦹ ᦐᧅ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。

(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)