new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ

作者: 时间:2020-09-17 10:54:29

0903-01YWB-006-122200-原文件.jpg

  ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒ᦱ。

 ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦍᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ,ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧄᧈ ᦵᦟᦲᧆ ᦋᦻ ᦎᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ 。

ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ “ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᧃ“ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ”ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᧞ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ)