new tai | old tai | 中文

ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦉᦳᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦴᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ

作者: 时间:2020-09-17 10:53:43

0902-01YWB-009-121832-原文件.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦂᧁᧈ ᦝᦴᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦝᦴᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ 。

ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᧞ ᦉᦳᧂᧈ ᦁᧄ ᦟᦱ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦴᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦉᦳᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦴᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ 。 (ᦉᦱᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ)