new tai | old tai | 中文

ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ

作者: 时间:2020-08-27 15:33:13

245abf566ac83c2fdd6a76b783a50c3.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ ᦢᦱᧃ ᦌᦻ ᦃᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ 、ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ 、ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦀᧁ “ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ、ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ,ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦉᦲᧈ ᦘᦻᧉ ᦌᦲᧁᧉ, ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧂᧈ , ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦵᦵᦑᧉ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ )