new tai | old tai | 中文

ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2020-08-27 15:32:03

3b-1 (3).jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ“ᦏ ᦜᦱ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ” ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦋᦲᧂ ᦨᦱᧃ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ,ᦋᦻ ᦍᦲᧂ ᧕᧗ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ。(ᦋᦴᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ)