new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ

作者: 时间:2020-08-27 15:30:39

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ、ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦴ ᦷᦀᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦃᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ,ᦢᦱᧃ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ , ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦠᦹᧉ  ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

 ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ、ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦐᧂᧉ ᦎᦱ。ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ, ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ,ᦍᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦕᦲᧃ ᦂᦲᧃ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᦲ ᦡᦲ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ, ᦎᧂᧉ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᧞ ᦜᦱᧃ ᦎᦳᧃ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ,ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦵᦵᦆ、ᦡᦲᧃᧉ ᦘᦻᧉ ᦑᦴ ᦵᦵᦈᧁᧈ、ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。

 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。 ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ )