new tai | old tai | 中文

ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦙᦲ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᧁ ᦵᦣᧃ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ

作者: 时间:2020-08-27 15:29:25

  ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ-ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᧁ ᦵᦣᧃ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦍᧁᧉ ᦋᦱᧈ ᦎᦱᧈ ᦈᦻᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。

  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧓、ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᧁᧉ ᧗᧐ ᦅᦳᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦍᧁᧉ ᦋᦱᧈ ᦎᦱᧈ ᦈᦻᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧕ ᦵᦣᦲᧃ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ。ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦑᦲᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᧁ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦎᦸᧃᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᧁᧉ,ᦈᦹ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᧁᧉ ᦱ᧗ ᦅᦳᧃ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)