new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ

作者:ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ 时间:2020-02-20 17:02:02

2b-3 (1).jpg

  ↑ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ,ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦅᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦠᦱᧇ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  (ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ)