new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ

作者:ᦟᦲ ᦶᦌᧃ ᦶᦌᧃᧉ 时间:2020-02-14 17:03:04

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦠᧃ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ》《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ 》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦕᧃᧉ ᦑᦰᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦈᦹ  ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦵᦅᦲᧂ  ᦺᦈ。

  (ᦟᦲ ᦶᦌᧃ ᦶᦌᧃᧉ)