new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

作者:ᦘᦳᧂᧉ ᦜᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2020-02-14 17:00:33

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦡᦲ ᦃᧅ ᦖᧃᧈᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。

  ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦉᦹᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦒᦲ ᧑ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ“ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒、ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ”ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦹᧉ ᦛᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦵᦉᦲᧉᦕᧃᧉ ᦑᦰ、ᦛᦱᧉ ᦙᦹ、ᦓᧄᧉ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦱ᧐ ᦗᦸᧅ ᦔᦻ,ᦟᦳᧅ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦌᦹᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦀᧃ ᦔᦻ、ᦓᧄᧉ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᧒᧐ ᦷᦂᧅᧈ、ᦛᦱᧉ ᦙᦹ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦅᦴᧈ、ᦓᧄᧉ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᦱ᧓ ᦂᦸᧂᧉ、ᦂᦸᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃᧈ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦱᦱ ᦂᦸᧂᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ 。                  (ᦘᦳᧂᧉ ᦜᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ)