new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦏᦻ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧓ ᦗᧃ ᦀᧃ

作者:ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ 时间:2020-02-14 16:59:52

 2b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ,ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦢᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧓᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦌᦹᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦗᦸᧂᦰ ᧓ ᦗᧃ ᦀᧃ ᦏᦻ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦞᦱᧈ,ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᧆ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。


(ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ )