new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ

作者:ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ 时间:2020-02-14 16:59:14

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦁᧂ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦍᦰ ᦍᦰ。

  ᦐᧂ ᦉᦹ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ,ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ  ᦙᦹ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、ᦕᦴᧉ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᧘᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧗᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)