new tai | old tai | 中文

ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者:ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦲᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦋᦲᧃᧈ ᦍᧀᧉ 时间:2020-02-14 16:58:43

 2b-2 (1).jpg

 ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᧞ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ 、ᦵᦕᧁᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦾᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧞ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆᦺᦖᧈᦺᦉ ᦶᦟᧂᦰ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃᦕᧃᧉ  ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦲᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦋᦲᧃᧈ ᦍᧀᧉ)