new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ “ᦞᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ”

作者: 时间:2019-08-16 11:28:33

     C0809005-01b-李建洪.jpg

     ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦂᦱᧃ“ᦞᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ”ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦣᦲ ᦶᦌᧁ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ。

  “ᦞᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ”ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ、ᦀᦲᧇᧈ ᦶᦣᧇ ᦂᧇ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ、ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧃᧉ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦡᦲ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ。

(ᦙᦱ ᦊᦱᧈ ᦌᦱᧃᧈ)