new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦊᦱ ᦺᦑ

作者: 时间:2019-08-16 11:25:31

    ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ  ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦉᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦓᦱᧂ ᦂᦻ ᦏᦻᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦒᦱᧂ、ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦶᦒᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦟᦲᧃ、ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱ ᦺᦑ“ᦠᦸ ᦈᧁᧉ ᦺᦑ”、ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦷᦟᧂᧉᦵᦵᦋᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ、ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦟᦲᧃᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ “ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦒᦱᧆ ᦎᦳ ᦑᧂ ᧔”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ、 ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦊᦱ ᦺᦑ、ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦺᦑ、ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ。(ᦑᦳᧂ ᦆᦳᧂᧉ)