new tai | old tai | 中文

ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᧅ ᦒᦲ ᧗

作者: 时间:2019-08-16 11:24:56

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ。

   ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦠᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦀᦳᧇᧈ ᦈᦱ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ  ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ  ᦠᦱ ᧅ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。(ᦟᦲ ᦅᦱᧂᧈ)