new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗

作者: 时间:2019-08-16 11:24:03

   ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ“ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ” ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ“ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”“ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”“᧒ ᦣᧅ ᦉᦱ”ᦓᧃᧉ, ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ“ᦓᧇ ᦏᦹ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ ᧞ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ,ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦡᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ  ᦕᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

 ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。(ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ)