new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ

作者: 时间:2019-08-09 10:58:21

C0801003-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦶᦟᧃᧉ ᦷᦆᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ。ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ 、ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦞᧃ,ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦟᦲ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦙᧀᧉ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ 。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ、