new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者: 时间:2019-08-09 10:56:25

   ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧕ ᦎᦱ ᦆᦹᧂᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ。

 ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ  ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ  ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧐ ᦑᦲᧈ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧅ ᦃᦱᧉ ᦖᦴ 、ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴᧈ。ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ,ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᧖ ᦅᦳᧃ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦡᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦣᦾᧉ ᧕᧔ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ 》 ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ, ᦶᦎᧆᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ  ᦃᧇ ᦺᦆᧈ ᦺᦎᧈ ᦠᦱ ᦃᧁᧉ  ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦊᦴᧈ。