new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ

作者:ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ 时间:2019-05-08 15:45:51

2b-2.jpg

   ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦶᦒᧃᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧒᧘ ᦅᦳᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᧙ ᦗᧃ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ。

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)