new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2019-03-08 17:16:38

C0306006-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕᧖。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ、ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦞᧃ“3.5” ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦝᦴ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。(ᦟᦲ ᦊᦲᧈ ᦵᦋᧉ、ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)