new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦟᦸᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᧕ ᦋᦲᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑

作者: 时间:2019-03-08 17:11:48

  C0301001-01b-李建洪.jpg

   ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦍᦲᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧆ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ  ᦟᦸᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᧕ ᦋᦲᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦟᦸᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᧕ ᦋᦲᧈ  ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑,ᦈᧄ ᦄᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦎᧂᧉ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦃᧁᧉ  ᧕ ᦋᦲᧈ  ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)