new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ

作者: 时间:2018-12-25 11:45:31

  3b-5.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦵᦞᧀᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦓᧁ ᦩᦱᧉ ᦨᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦞᧀᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ  ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᦱᧃ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ  ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦹᧆᧈ ᦶᦔᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦔ ᦶᦜ、 ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦍᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ、ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦎᧅ ᦃᧁᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ、 ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦍᦸᧃ ᦶᦈᧃᧈ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ、 ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦵᦞᧀᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦓᧁ ᦩᦱᧉ ᦨᦱᧂᧈ, ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦍᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ  ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦹᧆᧈ ᦶᦔᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦔ ᦶᦜ 、 ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦍᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ, ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᧞ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦔ ᦶᦜ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ。

 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧖ ᦷᦎ ᦙᦱ, ᦅᦸᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦵᦞᧀᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦓᧁ ᦩᦱᧉ ᦨᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ。 ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦶᦗᧃᧈ ᦙᦱ、 ᦵᦍ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ、 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦎᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦃᧁᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ、 ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ、 ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ APP ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。 ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᧞ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦔ ᦶᦜ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦔᦸᧂ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦍᦸᧃ ᦶᦈᧃᧈ, ᦑᦹᧅ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦏᦾᧉ ᦅᧄ、 ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦓᧃᧉ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦊᦴᧈ。ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦕᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ、 ᦺᦓ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦠᧃᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦎ ᦠᦸᧉ -- ᦷᦎ ᦺᦑ ᦵᦔᧃᧈ ᦔ ᦵᦵᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦙᦲ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦓᧃᧉ。

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ、 ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ、 ᦍᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ )