new tai | old tai | 中文

​ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙

作者: 时间:2018-08-17 09:33:21

  

   ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ。

    ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ。

ᦵᦗᦲᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ 、 ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦌᦲᧈ ᦺᦑ ᦗᦱᧃᧈ  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦖᦴᧈ ᧑,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ  ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᧞ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ  ᦱ᧙,ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦴᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。 (ᦀᦲᦰ ᦆᧄ ᦟᦸᧆ、ᦀᦲᦰ ᦷᦢ ᦵᦵᦉᧂ、ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ、ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ、ᦀᦲᦰ ᦵᦀᧀᧉ)