new tai | old tai | 中文

“ᦞᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ” ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧓ ᦊᦴᧈ ᦠᦽᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ

作者: 时间:2018-08-17 09:29:07

C0814001-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦽᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦞᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ” ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧓。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦻ ᦖᦱᧅ ᦕᦳᧅᧈ ᦟᦴᧅ ᦺᦙᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦂᦲᧃ。(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ、ᦌᦲ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦈᦲᧃᧈ)